Polska na dobrej drodze

PiS


 

Szanowni Państwo,

dziękujemy Wam za głosy oddane na
Prawo i Sprawiedliwość, za 5 mln głosów, które opowiedziały się za budową
IV Rzeczypospolitej. Państwa zaufanie
dwa lata temu pozwoliło nam rozpocząć głębokie przemiany w Polsce. Przez ten czas bardzo wiele udało się osiągnąć, zmieniliśmy naszą Ojczyznę i wierzymy, iż nadaliśmy bieg procesom, które nie zostaną zahamowane.

Dzięki naszym rządom w Polsce żyje się bezpieczniej. Maleje liczba przestępstw,
policja jest skuteczniejsza i bardziej
widoczna na ulicach. Jako pierwszy rząd
po 1989 roku zdecydowaliśmy się obniżyć podatki i składki na ZUS. To za naszych rządów powstało 1,2 mln nowych miejsc
pracy, a bezrobocie obniżyło się z 18
do 12 procent. Naszą zasługą jest m.in. przywrócenie corocznej waloryzacji emerytur
i rent, podniesienie płacy minimalnej, zwiększenie nakładów na dożywianie dzieci
i świadczeń kierowanych do gorzej sytuowanych rodzin. Będziemy dalej dostrzegać problemy słabszych.

Dzięki wytężonej pracy i zaufaniu, którym obdarzyli nas Państwo, Polska stała się
krajem silniejszym i bogatszym, Polska znalazła się na dobrej drodze.

Prawo i Sprawiedliwość

Rząd PiS - archiwum prac